BLANTERWISDOM101

Quy trình lắp đặt camera kbvision, hệ thống nguồn tổng 12v ( nguồn vps 650w)

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1dpaOCDKXei1RKukBbZ92KE4XARSbjwVe
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1EWM6gSb-WUnxzbUs8lL7X1Cdep4tRdbVhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZXLR4Rh0L8mtrhlW0SMmdwf8ECXXLFl0https://drive.google.com/uc?export=view&id=1kmFk2beOIZGD53z-oZtkJ4B7nXrhM4Lp
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1D7pg5TzfYGmOnpoIu4kMO5WLzi_tG6Mhhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=109ZDzQd5ix9ZNxV_TN3NPoA9iEvUJ01Y
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Z5rtS4qOaCuwBLy7MU7rTvQsUeONrXAXhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=168L-jieI2ICYTLOCg4erUux8FwAPE_Xfhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1DUA103DOH7w0OzS-m85f8PtPfoJ240hShttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Cj8uQ7kSLdakDK93U9IKvgJnkSzC_qIihttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1TWVSKccE258fFskJaOR-REcAc09CaOVVhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1J02df9UfW-5SM702VptKrBSb2_PZDlJohttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1kF2hW5kRFVuiUx32l4MqF6o-Y4hQwGsV
Quy trình lắp đặt và bố trí.
Share This :

0 nhận xét