BLANTERWISDOM101

Hướng Dẫn Sử Dụng Camera PTZ Hikvision

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

1. Giao Diện Điều Khiển Camera PTZ Hikvision

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision7-min
Thêm chú thích
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision1-min
Hướng Dẫn Sử Dụng Camera PTZ Hikvision
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision2-min
Hướng Dẫn Sử Dụng Camera PTZ Hikvision
– Menu điều khiển PTZ trên màn hình
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision3-min

2. Quy Định Điểm Preset

A, Quy Định Điểm

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision4-min

B, Cách Gọi Điểm Preset

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision5-min

C, Cài Đặt Preset

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision6-min

3. Khai Báp Patrols

  • Patrol là tập hợp nhiều điểm preset, tốc độ quay từ điểm preset này sang điểm preset khác có thể điều khiển được

A, Cách Khai Báo Patrol

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision7-min
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision8-min
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision9-min

B, Cài Đặt Patrol

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision10-min

4. Khai Báo Pattern

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision11-min

A, Khai Báo

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision12-min
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision13-min

B, Cách Xem Thử

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision14-min

C, Cách Xóa

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision15-min

D, Cài Đặt Pattern

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision16-min

5. Hẹn Giờ Hoạt Động Cho Camera Hikvision

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision17-min

6. Khai Báo Park Action

  • Là hoạt động của camera có trong thời gian không có lệnh điều khiển
Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision18-min

7. Giới Hạn Góc Quay Của Camera

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision19-min

8. Cài Đặt Quay Quét Qua Lại Giữa 2 Điểm Liner Scan

Hướng dẫn sử dụng camera PTZ Hikvision20-min
Quý khách hàng gặp vấn đề trong quá trình cài đặt sử dụng, nâng cấp  hệ thống hoặc mua camera PTZ Hikvision hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
Share This :

0 nhận xét